تبلیغات
سید عارفان شهید سید علی اصغر ربیع نتاج - شهادت امیرالمومنین علی (ع)
شهادت امیرالمومنین علی (ع)


وصیت امیر مومنان علی (ع)
شما دو تن حسن و حسین (ع) را به تقوای الهی سفارش می كنم. درجست و جوی دنیا نباشید اگر چه دنیا در جست و جوی شما باشد و بر چیزی از دنیا كه از دست شما می رود دریغ مخورید. جز حق مگویید و برای پاداش كار كنید برای آخرت كار كنید. دشمن ستمگر و یاور مظلوم و ستمدیده باشید.

شما دو تن و همه فرزندان و خانواده ام و هركس را كه این وصیت نامه من به دست او می رسد به تقوای الهی و رعایت نظم در كارها و اصلاح میان خودتان سفارش می كنم. زیرا از رسول خدا (ص) شنیدم كه می فرمود اصلاح میان مردم برتر از تمام نماز و روزه است و دشمنی مكنید كه باعث زوال دین است و نیرویی نیست مگر به استعانت خدا. به خویشاوندان خود بنگرید. پس با آنها رفت و آمد. كنید كه خداوند محاسبه را بر شما سبك می كند .خدا را در مورد یتیمان رعایت كنید. گرسنه شان نگه ندارید تا در محضر شما در  خواری نیفتند. زیرا از رسول خدا (ص) شنیدم كه می فرمود هركس یتیمی را سرپرستی كند تا بی نیاز شود.
ادامه مــطلب
+نوشته شـــده در دوشنبه 15 تیر 1394ساعــت08:56 ب.ظ تــوسط سید عارفان | نظرات ()