تبلیغات
سید عارفان شهید سید علی اصغر ربیع نتاج - خاطره ای از تفحص
خاطره ای از تفحص

در تفحص شهدا، دفترچه یادداشت یک شهید شانزده ساله پیدا شد که گناهان هر روزش را در آن یادداشت کرده بود.

گناهان یک روز او عبارت بودند از:
سجده نماز ظهر طولانی نبود.
زیاد خندیدم.
هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که از خودم خوشم آمد.

ادامه مــطلب
+نوشته شـــده در شنبه 4 تیر 1390ساعــت07:01 ق.ظ تــوسط سید عارفان | نظرات ()